Děkujeme za hodnocení!

Pokud jste vyplnili e-mail, máte potvrzení o přijetí hodnocení včetně jeho znění i v e-mailu. Může být v hromadné či nevyžádané poště. 

Minimum západní medicíny

Semináře západní medicíny povinné pro studenty TČM, kteří chtějí dokončit čtyřleté studium TČM a nemají zdravotnické vzdělání. Doporučujeme i terapeutům jiných alternativních oborů bez zdravotnického vzdělání.

Druhý seminář od 8. března 2024:

  • Téma: Vnitřní orgány a procesy v těle
  • On-line živě nebo ze záznamu