1. ROČNÍK TČM

Zpětná vazba
na 2. seminář

Pošlete své názory a dojmy k druhému semináři 1. ročníku TČM, prosím. Nebojte se pochvaly ani kritiky. Děkujeme!

  • Wuxing – wushen … L. Hostáková
  • Qi, xue, jinye – fyziologie, patofyziologie, vaření rýže se směsí WLC1 (danggui + hunagqi) … L. Hostáková
  • Úvod do diagnostiky … J. Outratová
  • Úvod do diagnostiky z jazyka … MUDr. L. Bendová, Mgr. K. Beranová
  • Diagnostika z jazyka 1 (praxe) … MUDr. L. Bendová, Mgr. K. Beranová
  • Základ pohmatu a pozorování (praxe) … Mgr. G. Schwarzová, MSc.
  • Jingluo – yangming (praxe) … J. Outratová, R. Řežáb