1. ROČNÍK TČM

Zpětná vazba
na 3. seminář

Pošlete své názory a dojmy k druhému semináři 1. ročníku TČM, prosím. Nebojte se pochvaly ani kritiky. Děkujeme!

  • Příčiny nemocí, vznik nemocí, základní chorobné procesy … Lucie Hostáková
  • Šestero rozvracečů – vnější i vnitřní … Lucie Hostáková
  • 7 emocí … Lucie Hostáková 
  • Praxe: Jingluo – taiyin … Mgr. Gabriela Schwarzová, MSc., Mgr. Jana Uhlíková
  • Praxe: Jingluo – shaoyin HT … Mgr. Kristina Beranová,  Bc. Michal Ďuro
  • Praxe: Jingluo – shaoyin KI + namáčení nohou … Mgr. Jana Dostálová, Miloslava Volfová