1. ROČNÍK TČM

Zpětná vazba
na 5. seminář

Pošlete své názory a dojmy k druhému semináři 1. ročníku TČM, prosím. Nebojte se pochvaly ani kritiky. Děkujeme!

  • Dietetika 2 – konstituce, základní intervence – Mgr. Gabriela Schwarzová, MSc.
  • Vedení diagnostického rozhovoru – List pacienta – Ing. Iva Měsíčková, MUDr. Zuzana Vančuříková
  • Kazuistiky a příklady – Ing. Iva Měsíčková, MUDr. Zuzana Vančuříková
  • Bagang 1 – diferenciální diagnostika dle osmeré osnovy – Mgr. Gabriela Schwarzová, MSc.
  • Diagnostika pulsu 1 – Mgr. Gabriela Schwarzová, MSc., MUDr. Magdalena Mráčková
  • Jingluo – jueyin – průběh drah, masáž drah, masáž některých bodů – Jana Outratová, Roman Řežáb
  • Jingluo – shaoyang – průběh drah, masáž drah, masáž některých bodů – Mgr. Jana Dostálová, Míla Volfová