Děkujeme za hodnocení!

Pokud jste vyplnili e-mail, máte potvrzení o přijetí hodnocení včetně jeho znění i v e-mailu. Může být v hromadné či nevyžádané poště. 

Minimum západní medicíny od 26. dubna

Semináře západní medicíny povinné pro studenty, kteří chtějí dokončit čtyřleté studium TČM a nemají zdravotnické vzdělání. 

Druhý seminář od 26. dubna 2024:

  • Téma: Nauka o nemocech
  • On-line živě nebo ze záznamu