Profesionální studium TČM

Specializace Akupunktura 2

Pokračujte v profesionálním studiu akupunktury

Lokalizační oblasti na hlavě, stehnech a horní části paže • Mimořádné dráhy • Terapeutická úvaha: propojení diagnostiky a akupunkturní intervence • Zangfu syndromologie v akupunktuře • Práce s kazuistikami • Jak léčit bolest a hybný systém akupunkturou

Hlava, stehna a horní paže

Objevte akupunkturní body na dalších částech těla. Naučte se, jak body na celém těle začlenit do akupunkturních kombinací.
Prozkoumáte lokalizaci akupunkturních bodů na hlavě, stehnech a horních pažích, které jsme neprobrali ve stupni Akupunktura 1. Pokračujte v kurzu a získejte znalosti i v dalších lokalizačních oblastech.

Propojení diagnostiky a akupunkturní terapie

Propojte své diagnostické znalosti s terapeutickou praxí a zvolte vhodné akupunkturní techniky.

Naučíte se, jak propojit diagnostiku pomocí rozhovoru, pozorování a pohmatu s vhodnými akupunkturními kombinacemi. Díky práci s kazuistikami si procvičíte diagnostické palpace, bagang, terapeutické úvahy a navrhování akupunkturních kombinací, jakožto odpovědí na závěry z diagnostiky.

Zangfu syndromologie v akupunkturní praxi

Objevte vztah mezi syndromologií a akupunkturou. Naučte se propojovat zangfu syndromologii a palpační diagnostiku.

Syndromologie je klíčová pro fytoterapeutickou diagnostiku, zároveň představuje dominantní a nejčastěji vyučovaný diagnostický systém v TČM. Naučíte se, jak tuto syndromologii aplikovat v akupunktuře. Objevíte souvislosti na příkladech z praxe a naučíte se
propojit zangfu syndromologii s dráhovou diagnostikou.

Mimořádné dráhy v akupunktuře

Objevte význam mimořádných drah v akupunktuře. Rozpoznejte a správně využijte různé vrstvy systému drah.

Naučíte se, jak pracovat s mimořádnými drahami qijing bamai, nejhlubší vrstvou systému drah. Zjistíte, kdy a jak je používat, jak rozlišovat mezi jednotlivými mimořádnými drahami a jaké techniky stimulace použít pro dosažení nejlepších výsledků.

Akupunktura – volba č. 1 pro léčbu bolesti

Naučte se, jak ulevit od bolestí pomocí akupunktury. Staňte se vyhledávaným terapeutem v této oblasti.

Akupunktura je uznávaná jako efektivní metoda při léčbě bolesti. Naučíte se, jak správně diagnostikovat zasažené dráhy, volit techniky stimulace a kombinace jehel, které přinesou úlevu. Získáte dovednosti, které vám umožní léčit bolest efektivněji než kdykoliv předtím.

Učte se na případech z praxe

Učte se na reálných případech a získejte vhled do terapeutické práce. Přijďte si pro cenné praktické zkušenosti.

Na kurzu probereme složitější případy z praxe, kazuistiky. Naučíte se terapeutickou úvahu a výběr akupunkturního řešení v reálných situacích. Získáte zkušenosti, které vás posunou vpřed a zlepší vaši schopnost reagovat na různé terapeutické výzvy.

Semináře a praxe

1. seminář

  • Léčba bolesti a léčba hybného systému.
  • Praxe léčba bolesti a hybného systému + lokality na stehnech a horních pažích.

2. seminář

  • Mimořádné dráhy. Úvod do lokalit na hlavě.
  • Praxe otevírací intervence mimořádné dráhy + lokality na hlavě.

3. seminář

  • Propojení zangfu syndromologie a akupunkturní diagnostiky. Kazuistiky. 
  • Praxe kazuistiky, nejrůznější akupunkturní kombinace s využitím celého těla, vybrané extrabody.

4. seminář

  • Propojení zangfu syndromologie a akupunkturní diagnostiky. Kazuistiky. 
  • Praxe kazuistiky, integrace metod – baňky, moxy, jehly, zvládání obtížných situací s klienty, závěrečné opakování ročníku.

Lektoři akupunkura 2

MUDr. Jiří Bílek

Specialista na akupunkturu. Lékař s atestací v oboru gynekologie – porodnictví. Absolvent studia akupunktury na univerzitě v Pekingu.

Jana Dostálová
Mgr. Jana Dostálová

Absolventka fyzioterapie na Univerzitě Karlově. 17 let se věnuje TČM. Ve vlastní praxi integruje metody fyzioterapie a TČM.

Bc. Aleš Kocián

Absolvent 1. školy tradiční čínské medicíny, specialista na pulzovou diagnostiku v systému Shen-Hammer a zkušený praktik TČM.

Mgr. G. Schwarzová

8 let praxe v akupunktuře. Absolventka „Advanced Oriental Medicine“ na Northern College of Acupuncture v Yorku.

Miloslava Volfová

Fyzioterapeutk a terapeutka TČM s 10 roky praxe. Absolventka 1. školy tradiční medicíny v oboru akupunktura.

A další lektoři naší školy...

4 × 4 dny = 16 dnů

Čtyři čtyřdenní bloky s odstupy

Druhý stupeň akupunktury jsou čtyři čtyřdenní bloky oddělené výrazným časovým odstupem. Většinou čtvrtek až pátek teoretické semináře, víkendy praxe. Termíny letošního běhu jsou zde dole na stránce.

Prezenční studium

Vždy osobně v Praze

Máme 2 formy studia, o kombinované formě zde. Doporučujeme prezenční studium, tedy vždy osobně u nás ve škole. Nejlépe udržíte pozornost. Formu studia volíte v přihlášce, lze ji měnit.

Kombinované studium

Jen 4 × 2 dny v Praze, zbytek on-line​

Pokud vás tlačí čas, peníze nebo rodinné povinnosti zvolte kombinované studium. Teoretické přednášky on-line, do Prahy na 4 × 2 dny praxe (z toho 3 × víkend). Formu studia volíte v přihlášce, lze ji měnit.

Podmínky vstupu do Akupunktury 2

Na seminářích pracujeme s termíny a systémem tradiční čínské medicíny. Než začnete docházet na specializované semináře, zjistěte, zda máte za sebou základní stupně studia na naší škole nebo obdobné znalosti z jiných škol.

Podmínky ukončení Akupunktura 2

Studium na naší škole vyžaduje vysoké nasazení a splnění několika podmínek:

Termíny

1. seminář

25.–28. 10. 2024

2. seminář

9.–12. 1. 2025

3. seminář

13.–16. 3. 2025

4. seminář

1.–4. 5. 2025

Cena

25 600 Kč

Přihláška

S přihláškou do specializace Akupunktura 2 musíte zároveň vybrat 3. ročník TČM nebo jej mít hotový. Do 3. ročníku TČM i druhých stupňů specializací se tedy můžete hlásit až po 2. ročníku TČM.

Důležité:

Závazná přihláška ● Do 3 pracovních dnů pošleme údaje k platbě ● Platba jen převodem na účet ● Rozložení úhrady studia na více dílčích plateb možné, označte v přihlášce  V přihlášce vyberte části studia, na které se hlásíte

Položky označené hvězdičkou * vyplňte.