ŽÁDOST PŘIJATA, DĚKUJEME

Nezavírejte stránku, důležité informace

Žádost zkontrolujeme a do 3 dnů pošleme e-mail. Můžeme vám zavolat z čísla 602 … 833 pro ověření údajů v žádosti.

E-maily mohou padat do hromadné pošty, udělejte hned toto:

Uložte si adresu partneri@tcm.cz do adresáře v e-mailové aplikaci. Pokud nedorazí e-mail k vyřízení žádosti do 3 pracovní dnů, prohledejte složky Hromadná pošta, Spam a další podobné složky. Přesuňte nalezený e-mail do Příchozí pošty.