Tuina 1

Děkujeme za hodnocení 🙏

Zpětnou vazbu využijeme ke zlepšování studia.

Pokud jste vyplnili e-mail, máte potvrzení o přijetí hodnocení i jeho znění v e-mailu. Může být v hromadné či nevyžádané poště, podívejte se i tam.

Minimum západní medicíny

Semináře západní medicíny povinné pro studenty TČM, kteří chtějí dokončit čtyřleté studium TČM a nemají zdravotnické vzdělání. Doporučujeme i terapeutům jiných alternativních oborů bez zdravotnického vzdělání.

Druhý seminář od 8. března 2024:

  • Téma: Vnitřní orgány a procesy v těle
  • On-line živě nebo ze záznamu

Semináře TČM

Získávejte nové dovednosti a rozšiřujte si znalosti v čínské medicíně. Studujte s našimi i zahraničními lektory v různých oborech TČM. Pomáhejte svým klientům udržet si zdraví i krásu. 

Staňte se specialistou v čínské pediatrii, cvičte čchi-kung, pronikněte do fytoterapie, řešte obtíže moxováním nebo guasha masáží, zlepšete se v akupunktuře nebo v diagnostických metodách TČM