Tuina 1

Děkujeme za hodnocení 🙏

Zpětnou vazbu využijeme ke zlepšování studia.

Pokud jste vyplnili e-mail, máte potvrzení o přijetí hodnocení i jeho znění v e-mailu. Může být v hromadné či nevyžádané poště, podívejte se i tam.

Ročníkové zkoušky

Nahlaste se na svůj první pokus zkoušky. Vyberte zkoušku v září nebo v únoru. U každé zkoušky vyberte, ze kterého ročníku nebo stupně specializace chcete dělat zkoušky. V jeden den můžete dělat zkoušky jak ze všeobecného studia TČM, tak ze specializace. Nebo si jednotlivé zkoušky rozložíte do dvou dnů.

Minimum západní medicíny

Semináře západní medicíny povinné pro studenty TČM, kteří chtějí dokončit čtyřleté studium TČM a nemají zdravotnické vzdělání. Doporučujeme i terapeutům jiných alternativních oborů bez zdravotnického vzdělání.

Semináře TČM

Získávejte nové dovednosti a rozšiřujte si znalosti v čínské medicíně. Studujte s našimi i zahraničními lektory v různých oborech TČM. Pomáhejte svým klientům udržet si zdraví i krásu. 

Staňte se specialistou v čínské pediatrii, cvičte čchi-kung, pronikněte do fytoterapie, řešte obtíže moxováním nebo guasha masáží, zlepšete se v akupunktuře nebo v diagnostických metodách TČM