ZÁKLADY TČM

Zpětná vazba
na 1. víkend

Pošlete své názory a dojmy k prvnímu víkendu kurzu Základy TČM, prosím. Nebojte se pochvaly ani kritiky. Děkujeme!

  • Úvod do čínské medicíny – MUDr. Zuzana Vančuříková
  • Stručná historie TČM – Zdeněk Chmelka, MAT
  • Úvod do filozofie TČM – Zdeněk Chmelka, MAT
  • Čtení a výslovnost čínských pojmů TČM – Zdeněk Chmelka, MAT
  • Nauka o jin a jangu – MUDr. Zuzana Vančuříková