PROFESIONÁLNÍ STUDIUM

1. ročník TČM

Vstupte do hlubšího profesionálního studia tradiční čínské medicíny a směřujte k budoucí profesi praktika TČM. 1. ročník skvěle využijete i pro zdraví sebe a své rodiny nebo pro zapojení celostní diagnostiky do své profese ve zdravotnictví a oborech wellness, fitness či beauty.

1. ročník TČM pro školní rok 2023 až 2024 je vyprodaný. Přihlašování je ukončeno. Děkujeme za velký zájem. Brzy vyhlásíme termíny pro 2024 - 2025.

Sdílejte stránku 1. ročníku

6 x 5 dnů s časovými odstupy

Ročník studia je šest pětidenních studijních bloků vždy s odstupem několika týdnů mezi bloky. Část můžete absolvovat on-line. Nejde o rok každodenního studia jako ve škole.

Jste úplný začátečník?

Nevadí. Dejte si hned kratší kurz Základy TČM jako srozumitelný vstup do TČM. Základy TČM jsou podmínkou pro vstup do 1. ročníku. Více tady…

Co je tradiční čínská medicína?

Chápete správně tradiční čínskou medicínu? Víme, že lidé často neznají její plný rozsah a harmonizující vliv na všechny oblasti života, nejen na zdraví.

Brzy nové termíny

Začínáme 27. 11. 2024

1. ročník TČM pro školní rok 2023 až 2024 je vyprodaný. Přihlašování je ukončeno. Děkujeme za velký zájem. Brzy vyhlásíme termíny pro 2024 - 2025.

215+ hodin vzdělání

Semináře, praxe a on-line bonusy

100+ hodin praxe

Nácvik diagnostiky, pohmatu drah aj.

2 formy studia na výběr

Osobně nebo kombinace s on-line studiem

Více než 16 odborníků

Lektoři s velkou praxí ve svých oborech

32 let zkušeností

TČM učíme už  32 let, od roku 1990

Bez závazku

Nemusíte pokračovat dalšími ročníky

Kdy, když ne teď?
1. ročník jen jednou ročně

1. ročník TČM vyhlašujeme jen jednou za rok. Nepřihlásíte se na letošní termín? Odkládáte profesionální studium o celý jeden rok až do podzimu 2024.

Hlavní okruhy témat

Půjdeme do hloubky a do větších celostních souvislostí TČM. Procvičíte si maximum postupů během mnoha hodin praktických nácviků.

Vztahy mezi orgány

Metabolismus tekutin

Dietetické intervence

Chorobné procesy

Praktické nácviky

Systém meridánů

Metabolismus potravy

Diagnostické metody

Příčiny nemocí

A další...

Oblíbená témata 1. ročníku

Diagnostika

V 1. ročníku poznáte zhruba 75% diagnostických postupů používaných v TČM. Nejdůležitější z nich procvičíme v rámci mnoha hodin praxe. Ale na rovinu: Mnoho věcí potřebujete zažít opakovaně v praxi i mimo studium.

Dotazování

Diagnostika pohmatem

Pulzová diagnostika

Chorobné stavy

Píseň 10 otázek

Diagnostika z jazyka

Kazuistika a příklady

Další témata...

Jediná podmínka:
Kurz Základy TČM

Podmínkou pro vstup do 1. ročníku je absolvování kurzu Základy TČM. Vždy jsou k dispozici minimálně záznamy kurzu, 2x do roka i možnost absolvovat kurz naživo ve škole nebo v přímém přenosu on-line.

Důležité informace k Základům TČM:

Uznáváme některé podobné kurzy absolvované jinde. Požádejte v přihlášce. Individuálně posoudíme.

Přihlášení na Základy je možné rovnou v přihlášce na 1. ročník!

100+ hodin praxe

Pět víkendů jen procvičování postupů i vědomostí. Poslední celý pětidenní blok jen praxe. Budete v menších skupinách a dostanete ještě větší péči lektorů. Vyzkoušíte si maximum postupů.

Pohmatová zkušenost

Diagnostika pohmatem

Průběh drah a body

Odběr pulzu

Orientace na těle

Diagnostika z jazyka

Vzdálenosti na těle

Další cvičení...

O studiu TČM

Studium TČM trvá celkem 4 roky. Každý rok jde o o rozsáhlejší kurz o několika blocích po 4 až 5 dnech s odstupy několika týdnů mezi bloky. Po ukončení celého čtyřletého studia a úspěšném složení zkoušek se můžete živit TČM. Pro osobní potřebu si můžete dát třeba jen 1. ročník, který je všeobecný. Pro další roky už volíte specializaci – akupunkturu nebo fytoterapii nebo masáže tuina. Vedle specializace pokračuje ve 2. až 4. ročníku menším dílem i všeobecná část studia.

POVINNÝ KURZ PRO VSTUP DO STUDIA

Základy tradiční čínské medicíny

Vstupní znalosti pro následné profesionální studium. Správně pochopíte důležité principy TČM, které budeme v profi studiu brát jako samozřejmost. 

Vstoupit do Základů TČM můžete kdykoliv, vždy jsou alespoň záznamy kurzu. Přihlášení rovnou v přihlášce do 1. ročníku.

JSTE NA STRÁNCE TOHOTO ROČNÍKU

1. ročník profesionálního studia

Jste na stránce tohoto ročníku. Jde o všeobecný ročník výrazně rozšiřující vědomosti kurzu Základy TČM. Během 1. ročníku poznáte 75% diagnostických metod. Ty nejdůležitější postupy pro diagnostiku si procvičíte v 70 hodinách praxe v menších skupinách účastníků.  Témat však bude více, nejde jen o diagnostiku. 1. ročník je všeobecným základem pro další ročníky a obory, mezi kterými si v dalších ročnících zvolíte specializaci – akupunktura, fytoterapie, tuina. Specializace jsou již forma léčby, všeobecný základ je hlavně diagnostika, tedy východisko pro volbu léčby. Všeobecný společný základ budete rozvíjet i v dalších ročnících, ale už v menším rozsahu vždy 5 dnů ročně. 

2. až 4. ročník profesionálního studia

Schéma 2. až 4. ročníku je shodné. Vždy jde o menší díl všeobecných znalostí potřebných pro všechny obory a k tomu specializace, která zabere většinu času každého ročníku. 

Všeobecná část

Všeobecné znalosti a postupy potřebné pro všechny specializace – pro akupunkturu, fytoterapii i pro masáže tuina. Tuto část každého ročníku můžete vnímat i jako rozšiřování a prohlubování všeobecného 1. ročníku. Všeobecná část zabere ve 2. až 4. ročníku jen 5 dnů každý rok.

Specializace dle vaší volby

Vámi zvolená specializace tvoří naprostou většinu 2. až 4. ročníku studia.  Součástí zvoleného specializace jsou praktická cvičení a praxe. Není žádný závazek dostudování všech tří ročníků specializace. Zjistíte, že daný obor není to pravé? Příští rok můžete začít studium jiné specializace. Pro získání diplomu a pro možnost živit se tradiční čínskou medicínou však musíte dokončit 3 roky dané specializace a k tomu 1. všeobecný ročník a menší všeobecné části 2. až 4. ročníku. 

Nahlédnete
do dalších oborů

V 1. ročníku vás čeká úvod do zajímavých oborů TČM. Možná vás zaujmou a začnete se jim více věnovat během dalšího studia.

Čchi-kung

Meditace

Práce s dechem

Kultivační praxe

Fytoterapie

Tradiční čínskou medicínu učíme už 32 let

Jsme 1. škola tradiční čínské medicíny. Vzděláváme veřejnost i profesionály od roku 1990. Jsme stálý tým 30 lektorů s mnohaletou praxí v oborech tradiční čínské medicíny. Jde o zdraví, proto nikdy neustoupíme z vysoké kvality výuky.

Vyzkoušíte si

Během pěti víkendových praxí v 1. ročníku si vyzkoušíte několik technik TČM. Plánujeme pro vás ukázku následujících metod a možná přidáme další.

Guasha

Moxa doutník

Nalepovací jehličky

Nalepovací moxy

Baňkování

Silikonové baňky

Nalepovací semínka

A další ukázky...

Semináře v 1. ročníku TČM

"Studium ovlivnilo celý můj život od základu. Potkal jsem i super nové přátele."
Ing. Bc. Pavel Vích
Fyzioterapeut, absolvent 1. ročníku a následného studia akupunktury 2014-2018
"Nejsem závislá jen na doktorech, díky tomu, že znám prevence onemocnění."
Martina Fefrčíková
Absolventka 1. ročníku i navazujícího studia akupunktury v letech 2012–2016
Previous slide
Next slide

3 důvody, proč do 1.ročníku

Studovat dál, živit se TČM, stát se praktikem TČM

Chcete pokračovat dalšími ročníky profesionálního studia a jednou se stanete praktikem TČM. Chcete se živit tradiční čínskou medicínou, možná ji oficiálně přidáte ke své současné profesi. Za rok si zvolíte svou specializaci: akupunkturu nebo fytoterapii nebo masáže tuina.

Zapojit celostní diagnostiku TČM do současné práce

Zatím chcete jen zapojit celostní diagnostiku dle TČM do své současné profese pro pacienty a klienty. Jste lékař, zdravotní sestra, výživový poradce, fyzioterapeut, masér, psycholog, fitness trenér, lektorka jógy, kosmetička nebo terapeut v jiném oboru.

Pro diagnostiku obtíží sebe, svých dětí, rodičů a blízkých

Chcete 1. ročník pro sebe, své děti, rodiče a blízké. Možná pečujete o členy rodiny a chcete lépe pochopit jejich obtíže a zlepšit jejich zdraví a kondici. 1. ročník studia vám pomůže přesněji identifikovat příčiny zdravotních obtíží a najít cestu ke zlepšení.

Tohle neslibujeme!

Projdete kvalitním 1. ročníkem TČM, avšak plné studium TČM trvá 4 roky a hlavně jde o celoživotní vzdělávání. Toto po 1. ročníku neslibujeme:

Ještě nejste praktikem TČM

Abyste se mohli oficiálně živit tradiční čínskou medicínou, je třeba dokončit celé čtyřleté studium a úspěšné složit závěrečné i ročníkové zkoušky.

Diagnostiku musíte cvičit

Projdeme většinu diagnostických metod a uděláme maximum pro nácvik toho nejpodstatnějšího. Pro diagnostické dovednosti však potřebujete zažívat různé situace v praxi.

„Jsem velmi spokojená s kvalitou přednášek, s přednášejícími, které považuji za odborníky…“
Julie Bartoňková
Absolventka 1. ročníku 2017/2018
"Závěrečný test mě trochu překvapil svou náročností. Jsem rád, že test není jen formalitou a Vaše škola má opravdu prestiž."
Vojtěch Seman.
Absolvent 1. ročníku 2018/2019
Previous slide
Next slide

Více než 16 zkušených lektorů

1. ročníkem TČM vás provede více než 16 zkušených praktiků TČM. Přesné obsazení lektorů ještě dolaďujeme, avšak potkáte většinu z těchto odborníků.

MUDr. Ludmila Bendová

Legenda TČM v Česku a na Slovensku. Zakladatelka naší školy. Mezinárodně uznávaná terapeutka TČM. Expertka na diagnostiku z jazyka.

Mgr. Kristina Beranová

Absolventka naší školy a specialistka na čínské masáže tuina. Lektorka certifikovaného rekvalifikačního kurzu Sportovní masér.

MUDr. Jiří Bílek

Specialista na akupunkturu. Lékař s atestací v oboru gynekologie – porodnictví. Absolvent studia akupunktury na univerzitě v Pekingu.

Mgr. Jana Dostálová

Absolventka fyzioterapie na Univerzitě Karlově. 17 let se věnuje TČM. Ve vlastní praxi integruje metody fyzioterapie a TČM.

Lucie Hostáková​

16 let praxe v tradiční čínské medicíně jako praktik se specializací na emoce, psychiku, akupunkturu a ušní akupunkturu. 

Bc. Aleš Kocián

Absolvent 1. školy tradiční čínské medicíny, specialista na pulzovou diagnostiku v systému Shen-Hammer a zkušený praktik TČM.

Mgr. Jana Krameriová
Mgr. Jana Krameriová

Dlouholetá praktička TČM a odbornice na fytoterapii, absolventka PřDF a Londýnské školy klasické homeopatie.

Václav Lukeš
Václav Lukeš​
10 let praxe v tradiční čínské medicíně, expert na pohybové obtíže, problémy s početím a zdraví dětí. Žák lékaře dr. Wang Fuyina.
Ing. Iva Měsíčková

Vyučuje kauzistiku, vyšetření pacienta a vedení dokumentace. Vyhodnocuje ročníkové práce studentů a závěrečné testy.

Eva Petrušová

Expertka na masáže guasha, žákyně profesorky Zhang Xiuqin. V praxi dále využívá baňkování, moxování, masáže tuina aj.

Roman Řežáb
Roman Řežáb

Praktik TČM se specializací na tuinu.Expert i na taijiquan, jógu, dechová cvičení a meditace. Hledá nové pohledy na kvalitu života.

Mgr. G. Schwarzová

8 let praxe v akupunktuře. Absolventka „Advanced Oriental Medicine“ na Northern College of Acupuncture v Yorku.

Karel Šimonovský

Specializuje se na fytoterapii a využití houbové výživy pro zdraví. Vede e-shop s čínskými bylinkami spřízeněný s naší školou. 

Jana Uhlíková

Fyzioterapeutka, praktička TČM a lektorka 1. školy TČM. Specialistka na čínské masáže tuina. Ve své praxi pečuje i o děti a mladistvé.

MUDr. Z. Vančuříková

Dlouholetá praktička TČM a lékařka. Vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. 

Miloslava Volfová

Fyzioterapeutk a terapeutka TČM s 10 roky praxe. Absolventka 1. školy tradiční medicíny v oboru akupunktura.

Termíny

1. ročník TČM pro školní rok 2023 až 2024 je vyprodaný. Přihlašování je ukončeno. Děkujeme za velký zájem. Brzy vyhlásíme termíny pro 2024 - 2025.

Listopad – prosinec 2024

27. 11. - 1. 12. 2024

První tři dny tohoto bloku můžete sledovat on-line.  

Leden 2025

15. 1. - 19. 1. 2025

První tři dny tohoto bloku můžete sledovat on-line.

Únor – březen 2025

26. 2. - 2. 3. 2025

První tři dny tohoto bloku můžete sledovat on-line.

Březen 2025

26. 3. - 30. 3. 2025

První tři dny tohoto bloku můžete sledovat on-line.

Květen 2025

21. 5. - 25. 5. 2025

První tři dny tohoto bloku můžete sledovat on-line.

6. blok: Termín vyberete

5 dnů jen praxe ve skupinách. Termín vyberete během 1. ročníku TČM.

Jen praxe. Všechny dny je třeba být v Praze.

Prezenční studium

Osobně v Praze od středy do neděle

Nejostřejší obraz a nejlepší zvuk, protože jste osobně u nás na škole. Můžete se více ptát lektorů, i o přestávkách. Prohloubíte vztahy s ostatními studenty. V přihlášce zvolte „prezenční studium“.

Kombinované studium

Do pátku on-line, víkend v Praze

5 × středa až pátek on-line nebo záznamy. Do Prahy 5 × v sobotu a neděli na praktická cvičení. Poslední 6. blok je 5 dnů jen praxe v Praze. V přihlášce zvolte „kombinované studium“.

Záznamy seminářů mají všichni, ale pozor...!

Záznamy teoretických seminářů ze středy až pátku máte všichni, ať v přihlášce zvolíte prezenční nebo kombinované studium. Ale pozor: Záznamy budete mít až pár dnů po seminářích. Doporučujeme sledovat semináře živě on-line nebo být osobně v Praze. Teoretické semináře v několika případech přímo navazují na víkendová praktická cvičení hned po daných seminářích. Praxi s nácviky lze absolvovat jen osobně.

Přihláška

1. ročník TČM pro školní rok 2023 až 2024 je vyprodaný. Přihlašování je ukončeno. Děkujeme za velký zájem. Brzy vyhlásíme termíny pro 2024 - 2025.

43 970 Kč

Možnost úhrady studia v několika dílčích platbách s cca měsíčními odstupy. Požádejte v přihlášce.

Sdílejte 1. ročník