Profesionální studium TČM

Specializace Fytoterapie 1

Byliny optikou rodin. Porozumíte čínským bylinným směsím, kdy je užívat, dokážete je kombinovat a nahrazovat. Poznáte stěžejní byliny čínské fytoterapie z pohledu TČM i botaniky. Zažijte fytoterapii všemi smysly. 

Poznáte čínské bylinné směsi

Seznámíte se s čínskými bylinnými směsmi. Zjistíte, jak fungují, porozumíte, jak je používat.

Pronikněte do hloubky tradičních bylinných směsí, které jsou základem pro léčbu a zlepšení zdravotního stavu už stovky let. Představte si, že můžete svým blízkým, sobě a svým klientům poskytnout přirozenou podporu zdraví s pomocí osvědčených směsí. Začněte prozkoumávat tradiční čínskou fytoterapii.

Stěžejní byliny čínské fytoterapie

Kozinec, děhel, rehmánie, prorostlík. Použití dle TČM, samostatně, ve směsích nebo ve stravě.

Čtyři byliny, bez kterých se neobejde žádný expert na tradiční čínskou fytoterapii. Prozkoumejte s námi vlastnosti, povahu, chuť a tropismus bylin, které jsou základním pilířem tradiční čínské fytoterapie, dále jejich účinky a úlohu v jednotlivých směsích. Získejte znalosti, které vám umožní tyto byliny správně používat ve stravě, ve směsích a maximalizovat jejich léčivý potenciál.

Principy skládání hotových směsí

Porozumíte, jak jsou hotové směsi poskládané a jakou úlohu v nich hrají probírané byliny.

Díky porozumění těmto principům dokážete využít další směsi, i když se s nimi setkáte poprvé. Získáte klíčové dovednosti, které vám umožní rozumět a využívat hotové směsi bez nutnosti předchozí detailní znalosti každé jednotlivé receptury.

Kombinování směsí, doplňování bylinami

Rozšíříte znalosti o kombinování směsí a úpravu účinku směsi přidáváním složek (metoda jiawei).

Naučíte se, jak kombinovat různé bylinné směsi pro dosažení cílených výsledků. Anebo hotové směsi přizpůsobíte tak, aby lépe odpovídaly potřebám vašich klientů, a to díky přidáváním dalších složek. Zjistěte, jak tvůrčím způsobem směsi a byliny kombinovat.

Co v knihách nenajdete

Pochopíte účinky směsí i bez memorování.
Vyhneme se výčtům účinků bylin a směsí. Zaměříme se na to, co byliny spouští v člověku za proces. Co se začne v člověku dít, když si vezme bylinu/směs. Vnímejte, co o sobě byliny vyprávějí mezi řádky.

Biologie rostlin

Věděli jste, že zajímavé vlastnosti rostlin jsou často specifické pro určité taxonomické jednotky jako jsou čeledi nebo rody.
Zaměříme se na to, jak tyto vlastnosti ovlivňují použití bylin ve fytoterapii a jaké mají praktické důsledky. Získáte hlubší porozumění ve významu různých obsahových látek, jako jsou třísloviny, a naučíte se je interpretovat z pohledu spojení západního a východního přístupu k léčivým rostlinám. Využijte poznatky z biologie pro efektivnější výběr a použití bylin ve své praxi.

Pokročilá dietetika

Podporujte zdraví každý den díky vhodně sestavené stravě.
Zavedete stravu jako terapeutický prvek a každý den ovlivníte svoje zdraví, svých blízkých a klientů. Odhalíte, jak jednotlivé potraviny ovlivňují tělesné procesy a jak je můžete použít pro zlepšování celkového zdravotního stavu každý den. Přiveďte své znalosti o zdravé výživě na novou úroveň

Používání čínských bylin v jídle

Jak vybrat správné byliny, jak je připravit a kombinovat s běžnými jídly.
Naučíte se, jak začlenit čínské byliny do denního stravování, abyste zlepšili zdraví sobě, celé rodině. Doporučíte tento postup i svým klientům. Staňte se mistrem v kuchařském umění s tradičními čínskými bylinkami a obohaťte svůj jídelníček o nové chutě a zdravotní benefity.

Kontraindikace bylin a směsí

Znalosti o tom, kdy byliny a směsi nepoužívat, je klíčové pro bezpečné používání fytoterapie.
Dozvíte se, ve kterých případech konkrétní bylinné směsi nevyhovují, které kombinace bylin mohou být pro zdraví nevhodné, jak předejít potenciálním zdravotním problémům a čím tyto bylinné směsi nahradit. Naučte se, jak byliny používat zodpovědně a bezpečně.

Formy bylin

Jak a kdy užívat odvary, wany, tabletky, rozpustné granule, tinktury, masti nebo byliny naložené v alkoholu.
Rozšíříte své znalosti v používání různých forem čínských bylin, od tablet, přes čaje, až po masti a tinktury. Dozvíte se, jak jednotlivé formy používat, kdy jsou vhodné. Ukážeme vám, jak tyto produkty připravovat a aplikovat pro maximální efekt. Využívejte všechny bylinné formy pro zlepšení zdraví a pohody.

Je pro vás tradiční čínská fytoterapie?

Když alespoň jednou odpovíte ano:

Jak využijete fytoterapii ve své profesi

Praktici TČM – akupunkturisti a maséři tuina
Prohoubíte své znalosti TČM o bylinné směsi a jejich použití. To vám umožní lépe kombinovat různé léčebné techniky, abyste dosáhli lepších výsledků. Budete moci pečovat o svého klienta i mezi sezeními.
Maséři, fyzioterapeuti, trenéři a jiné profese pečující o tělo
Získáte znalosti o bylinných směsích, které využijete v regeneraci, ke zmírnění bolesti a zlepšení celkového fyzického zdraví svých klientů. Naučíte se, jak efektivně využít bylinnou terapii v tréninkových nebo regeneračních programech
Aromaterapeuti, naturopati a jiné profese alternativních medicín
Získáte praktické znalosti, jak využívat byliny v rámci holistického přístupu ke zdraví. Rozšíříte svou nabídku služeb o péči čínskými bylinami.
Nutriční specialisté, výživoví poradci
Zjistíte, jak zavést čínské byliny do dietních plánů pro zlepšení trávení, metabolismu a celkového zdravotního stavu. Budete moci poskytovat komplexní poradenství zahrnující jak tradiční, tak moderní poznatky o výživě.
Kosmetičky, pracující ve wellness a beauty
Dozvíte se, jak mohou byliny zlepšit vzhled a zdraví kůže. Získáte znalosti o přípravě bylinných produktů pro péči o pleť a tělo, což rozšíří možnosti péče nabízené klientům.
Nadšenci, laici a další nepečující profese
Všichni nadšenci, kteří mají zájem o přírodní metody péče o zdraví. Naučte se, jak bezpečně používat čínské byliny pro sebe a svou rodinu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro domácí použití bylin v mnoha zdravotních situacích.

5 smyslů a intuice

Byliny poznáváme všemi pěti smysly a zapojujeme intuici, instinkt. Budete vnímat byliny komplexněji a lépe posoudíte vlastnosti pro konkrétní zdravotní stav a situaci.
Neomezíme se jen na teoretické znalosti (které jsou popsané v mnoha knihách). Naopak zahrneme i poznávání podle bezprostředních zkušeností či emocionálních reakcí. Budeme vás učit, jak byliny poznávat podle jejich vzhledu a vůně, ale i podle chuti, textury i zvuků při manipulaci. Povedeme vás k používání instinktu či vnitřních pocitů. Vnímejte byliny v širších souvislostech, lépe posoudíte vlastnosti pro konkrétní zdravotní stav a situaci.

Případy z praxe

Znalosti uchopíte do praxe pomocí praktických kazuistik
S lektorkou proberete případové studie a reálné situace, kde se byliny a jejich směsi uplatňují. Získáte cenné zkušenosti, které vás posunou vpřed ve vaší praxi. Dokážete si představit člověka, který potřebuje vybranou směs. Učte se na praktických příkladech.

Ochutnávky

Byliny, které budeme probírat, ochutnáváme.
Tyto ochutnávky dodají energii a výživu, ale také umožní poznat vlastnosti probíraných bylin. Lépe porozumíte jejich účinkům a jak je používat každý den v kuchyni. Nechte se inspirovat novými chutěmi a získejte praktické dovednosti, které můžete ihned využít.

Setkávání se stejně naladěnými lidmi

Na semináři s osobní účastí se setkáte s kolegy, navážete cenné vztahy, spolupráce nebo přátelství.
Setkáte se s osobnostmi čínské fytoterapie naživo. Výměna názorů a zkušeností tváří v tvář vám otevře nové pohledy a pomůže snáz pojmout přednášené téma.

Tvůrčí atmosféra

Zapojením do tvůrčí činnosti lépe porozumíte a zapamatujete si vykládanou látku.
Využijte okamžitou zpětnou vazbu, otázky a diskusi s lektorkou a dalšími účastníky na prezenčním semináři. Staňte se součástí tvůrčí atmosféry, která podněcuje kreativní činnost mozku. Lépe vám dojdou souvislosti, zapamatujete si a pochopíte téma.

Výzvy do dalšího semináře

Po každé lekci dostanete nové výzvy, díky kterým zavedete poznatky do života a praxe.
Tato interaktivní metoda učení vám pomůže neustále se rozvíjet a zdokonalovat ve vašich bylinářských dovednostech. Připojte se k nám a postavte se výzvám, které vás posunou dál ve vaší osobní i profesní cestě.

Semináře ve Fytoterapie 1

1. seminář

Rodina huangqi

20 receptur s kozincem
Huangqi má čtyři hlavní účinky: doplňuje čchi a zvedá jang, podporuje čchi a zpevňuje povrch, vytlačuje vředy a rodí svalstvo, odvádí vodu a zatlačuje otoky. Díky tomu ho nacházíme nejen ve směsích doplňujících čchi a pozvedávajících jang (metoda bufa), ale též v recepturách řazených pod metodu pozvolného odstraňování (xiaofa), pročišťování horkosti (qingfa), nebo zahřívání (wenfa). Obsahem semináře tak bude alespoň dvacítka receptur jen s huangqi.

2. seminář

Rodina danggui

40 receptur s děhelem
Danggui má čtyři hlavní účinky: doplňuje krev, oživuje krev a harmonizuje menstruaci, zastavuje bolesti, svlažuje střeva. Díky tomu ho nacházíme nejen ve směsích doplňujících a vyživujících krev (metoda bufa), ale též v recepturách řazených pod metodu pozvolného odstraňování a rozhýbávání oběhu (xiaofa), pročišťování horkosti (qingfa), zahřívání (wenfa), spouštění dolů (xiafa), nebo harmonizační (hefa). Obsahem semináře tak může být dobře přes čtyřicet receptur jen s danggui.

3. seminář

Rodina shengdihuang a shudihuang

40 receptur s rehmánií
Dihuangové budou obsaženy oba: shengdihuang, řazený do kategorie bylin pročišťujících horkost a mající dva hlavní účinky: pročišťování horkosti a ochlazování krve, vyživování jin a rození tekutin; a vařením upravený shudihuang, řazený do kategorie bylin doplňujících krev a mající dva hlavní účinky: vyživování krve a rozhojňování jin, doplňování esence a navyšování dřeně. I když jde o zcela shodnou část stejné rostliny, následná úprava rozšiřuje výrazně okruh použití tohoto věhlasného kořene, takže výčet metod by byl obdobný jako u předchozí danggui. Do obsahu semináře se nám tak bude snažit vnutit dobře přes čtyřicet různých receptur jen s dihuangy.

4. seminář

Rodina chaihu

receptury s prorostlíkem

Chaihu má tři hlavní účinky: harmonizačně otevírá a vytlačuje horkost, zprůchodňuje játra a odstraňuje stísněnosti, zvedá jangovou čchi. To ho předurčuje k použití zejména ve směsích harmonizačních (he) a otevírajících povrch (jiebiao), ale nacházíme ho i u zástupců metod doplňujících (bu), pročišťujících (qing) a odstraňujících (xiao). I když chaihu se nám ukáže v méně než 20 souvislotech (recepturách), jde často o receptury se širokým spektrem použití. Navštívíme tedy méně chaihuových rodin, ale bude to na delší povídání.

5. seminář

Rodina maimendong a beishashen

receptury s ofiopogonem a glehnií

6. seminář

Biologie rostlin

Seminář bude věnovaný biologii rostlin. Některé zajímavé vlastnosti jsou často vázány v různé míře na taxonomické jednotky (čeledi, rody) – to může mít vliv na použití bylin. Rovněž si ozřejmíme na pomezí západního a východního přístupu význam různých obsahových látek – např. jak interpretovat obsah tříslovin ap.

Termíny

1. seminář

31. 10. – 3. 11. 2024

2. seminář

4.–7. 1. 2025

3. seminář

20.–23. 2. 2025

4. seminář

20.–23. 3. 2025

5. seminář

15.–18. 5. 2025

6. seminář

podzim 2025

Hlavní lektorka

Mgr. Jana Krameriová

Mgr. Jana Krameriová

 • 30 let zkušeností s tradiční čínskou medicínou.
 • Terapeutka tradiční čínské medicíny, antroposofické medicíny a odbornice na fytoterapii.
 • Absolventka přírodovědecké fakulty univerzity v Olomouci, Londýnské školy klasické homeopatie, jedna z prvních absolventek 1. školy TČM®
  Lektorka čínské medicíny a čínské fytoterapie.
 • Jana má velmi široké znalosti v přírodních medicínách díky obrovskému zájmu, celoživotnímu studiu a mnohaleté praxi.
 • Vyhledává souvislosti mezi přístupy čínské, antroposofické a západní medicíny.
 • Své postřehy ze studia a zkušenosti z praxe předává studentům.
 • Je propagátorkou učení všemi smysly, takže se na jejích hodinách často ochutnává, kreslí, zkouší, debatuje.
 • Její nadšení pro čínskou fytoterapii je nakažlivé.

Jak probíhá studium ve specializaci fytoterapie

Do specializace vstupujete po absolvování 1. ročníku TČM. Studujete ji 3 roky souběžně se všeobecným studiem tradiční čínské medicíny (pokud ho už nemáte za sebou). Každý rok je sestavený tak, abyste dovednosti mohli ihned používat ve své praxi.

1. stupeň specializace fytoterapie

Rodiny bylin

Porozumíte rodinám bylin. Některé byliny jsou hlavními prvky receptur, které určují jejich účinky a vytvářejí rámec, do kterého zapadají další byliny. Tyto hlavní byliny často tvoří velké rodiny, protože se vyskytují v mnoha recepturách, zatímco jiné, i když mají silné účinky, se objevují méně často a tvoří menší rodiny.

Byliny můžeme přirovnat k přátelům – některé spolu dobře fungují a vzájemně se podporují, což zesiluje jejich účinky. Podobně jako člověk, který v různých společnostech projevuje různé vlastnosti, i byliny v různých kombinacích ukazují různé účinky.

Od 31. 10. 2024

2. stupeň specializace fytoterapie

Pět hybatelů

 • Zaměříme se hybatele, kteří stojí v pozadí fyziologických procesů a na orgány, které jsou jim přiřazené.
 • Směsi probereme podle vlivu na podporu těchto fyziologických funkcí jednotlivých hybatelů.
 • Budeme řešit chorobné stavy typických pro jednotlivé prvky, resp. jim přiřazené zangfu.
 • Vrátíme se ke směsím z prvního ročníku, ale budeme o nich uvažovat jinak.
 • To oceníte při studiu, protože budeme pracovat se známými formulemi
 • Pohled vám pomůže při diagnostice a použítí směsi.

Od podzimu 2025

3. stupeň specializace fytoterapie

Šest rozvracečů

 • Naučíte řešit onemocnění způsobené šesti rozvraceči (liuyin – vítr, chlad, vlhko, sucho, vedro, horkost a oheň) pomocí bylinných směsí.
 • Jak působí šest rozvracečů a co způsobují za disbalance v člověku.
 • Jak souvisí napadení rozvracečem s vnitřním stavem člověka (jeho konstitucí) a aktuálním stavem.
 • Vybereme cílené bylinné formule, abychom dosáhli účinné terapie.

Od podzimu 2026

Podmínky vstupu do Fytoterapie 1

Na seminářích pracujeme s termíny a systémem tradiční čínské medicíny. Než začnete docházet na specializované semináře, zjistěte, zda máte za sebou základní stupně studia na naší škole nebo obdobné znalosti z jiných škol.

Podmínky ukončení Fytotrapie 1

Studium na naší škole vyžaduje vysoké nasazení a splnění několika podmínek:

Cena

28 500 Kč

Přihláška

S přihláškou do specializace Fytoterapie 1 musíte zároveň vybrat 2. ročník TČM nebo jej mít hotový. Do 2. ročníku TČM i prvních stupňů specializací se tedy můžete hlásit až po 1. ročníku TČM.

Důležité:

Závazná přihláška ● Do 3 pracovních dnů pošleme údaje k platbě ● Platba jen převodem na účet ● Rozložení úhrady studia na více dílčích plateb možné, označte v přihlášce  V přihlášce vyberte části studia, na které se hlásíte

Položky označené hvězdičkou * vyplňte.