Profesionální studium TČM

Specializace akupunktura 1

Vstupte do profesionálního studia akupunktury. V prvním stupni získáte jistotu v práci s jehlou díky velkému podílu praxe. Poznáte první část souvislostí mezi drahami a lokalitami těla. A naučíte se správně používat a lokalizovat první skupinu bodů.

Řemeslo a jistota

Získejte velkou jistotu v práci s jehlou

Základem vašeho úspěchu je perfektní dovednost vpichu. V prvním stupni akupunktury budeme hodně trénovat práci s jehlou, změnu směru v podkoží, stimulační pohyby a také lokalizaci bodů jehlou.

Harmonizační vztahy

Poznejte podpůrné efekty mezi meridiány

Některé dráhy a oblasti těla jsou na sebe více citlivé. Systém těchto harmonizačních vztahů je důležité znát pro efekt vašich budoucích postupů. Půjdeme do souvislostí a pochopení systému.

Body a lokalizace

Lokalizujte a využívejte body správně

Podrobně projdeme první část bodů. Naučíte se je lokalizovat palpací i jehlou. Vysvětlíme souvislosti mezi body. Poznávání dalších bodů bude pokračovat v dalších stupních studia akupunktury.

Souvislosti

Více souvislostí, méně šablonovitých řešení

Povedeme vás k pochopení hlubších souvislostí. To přinese svobodu a vyšší kvalitu do vaší praxe. Nebudete omezeni jen šablonovitými postupy. Najdete to nejlepší cílené řešení pro klienta.

Semináře a praxe

4 × 4 dny = 16 dnů

Čtyři čtyřdenní bloky s odstupy

První stupeň akupunktury jsou čtyři čtyřdenní bloky oddělené výrazným časovým odstupem. Většinou čtvrtek až pátek teoretické semináře, víkendy praxe. Termíny letošního běhu jsou zde dole na stránce.

Prezenční studium

Vždy osobně v Praze

Máme 2 formy studia, o kombinované formě zde. Doporučujeme prezenční studium, tedy vždy osobně u nás ve škole. Nejlépe udržíte pozornost. Formu studia volíte v přihlášce, lze ji měnit.

Kombinované studium

Jen 4 × 2 dny v Praze, zbytek on-line​

Pokud vás tlačí čas, peníze nebo rodinné povinnosti zvolte kombinované studium. Teoretické přednášky on-line, do Prahy na 4 x 2 dny praxe (z toho 3 × víkend). Formu studia volíte v přihlášce, lze ji měnit.

Lektoři

Mgr. Kristina Beranová

Absolventka naší školy a specialistka na čínské masáže tuina a akupunkturu a lektorka rekvalifikačního masérského kurzu.

Mgr. Jana Dostálová

Absolventka fyzioterapie na Univerzitě Karlově. 17 let se věnuje TČM. Ve vlastní praxi integruje metody fyzioterapie a TČM.

Lucie Hostáková​

16 let praxe v tradiční čínské medicíně jako praktik se specializací na emoce, psychiku, akupunkturu a ušní akupunkturu. 

Bc. Aleš Kocián

Absolvent 1. školy tradiční čínské medicíny, specialista na pulzovou diagnostiku v systému Shen-Hammer a zkušený praktik TČM.

Mgr. G. Schwarzová

8 let praxe v akupunktuře. Absolventka „Advanced Oriental Medicine“ na Northern College of Acupuncture v Yorku.

Miloslava Volfová

Fyzioterapeutk a terapeutka TČM s 10 roky praxe. Absolventka 1. školy tradiční medicíny v oboru akupunktura.

A další lektoři naší školy...

Termíny

1. blok seminářů a praxe

Čtvrtek až neděle

19. - 22. 10. 2023

Denně 9:00 až cca 17:30

První 2 dny tohoto bloku můžete sledovat on-line.  

2. blok seminářů a praxe

Čtvrtek až neděle

4. - 7. 1. 2024

Denně 9:00 až cca 17:30

První 2 dny tohoto bloku můžete sledovat on-line.  

3. blok seminářů a praxe

Čtvrtek až neděle

29. 2. - 3. 3. 2024

Denně 9:00 až cca 17:30

První 2 dny tohoto bloku můžete sledovat on-line.  

4. blok seminářů a praxe

Čtvrtek až neděle

25. - 28. 4. 2024

Denně 9:00 až cca 17:30

POZOR! 1. a 4. den tohoto bloku můžete sledovat on-line.  

Cena

25 600 Kč

Přihláška

Akupunktura 1 pro školní rok 2023 až 2024 je vyprodaná. Přihlašování je ukončeno. Děkujeme za velký zájem.
S přihláškou do specializace Akupunktura 1 musíte zároveň vybrat 2. ročník TČM nebo jej mít hotový. Do 2. ročníku TČM i prvních stupňů specializací se tedy můžete hlásit až po 1. ročníku TČM.
Důležité:

Závazná přihláška ● Do 3 pracovních dnů pošleme údaje k platbě ● Platba jen převodem na účet ● Rozložení úhrady studia na více dílčích plateb možné, označte v přihlášce  V přihlášce vyberte části studia, na které se hlásíte