Profesionální studium TČM

2. ročník TČM

Pokračujte v profesionálním studiu tradiční čínské medicíny 2. ročníkem TČM. Začnete se orientovat v celých souborech příznaků (syndromech), najdete přesnou diagnózu z mnoha zdrojů poznatků (diferenciální diagnostika), určíte správný princip následné péče a rozšíříte své dovednosti díky praxi.

Syndromologie

Porozumíte souborům příznaků chorob

Syndrom je skupina příznaků, které mohou ukazovat na konkrétní obtíže a disharmonie v těle. Syndromologie vás učí rozlišovat skupiny příznaků (syndromy) a vede vás k plnému pochopení stavu dané osoby.

Diferenciální diagnostika

Určíte přesnou diagnózu z mnoha zdrojů poznání

Díky diferenciální diagnostice dokážete zkombinovat dílčí diagnostická zjištění, rozpoznané syndromy i další poznatky a vyvodíte přesnou diagnózu, přesné příčiny stavu i principy následné péče.

Praxe

Dále zlepšujte praktické dovednosti v TČM

Pokračujte ve zdokonalování praktických dovedností v pulzové diagnostice, diagnostice z jazyka, diagnostice pohmatem, diagnostice dotazováním a dalších praktických dovednostech TČM.

Semináře a praxe v 2. ročníku TČM

2 × 5 dnů = 10 dnů

Dva pětidenní bloky s odstupy

2. ročník TČM jsou dva pětidenní bloky oddělené výrazným časovým odstupem. Vždy středa až pátek teoretické semináře, víkendy praxe. Termíny letošního běhu 2. ročníku TČM jsou zde dole na stránce.

+ 2 on-line webináře

Dvě on-line vysílání pro dotazy a podporu

Po každém pětidenním bloku seminářů a praxe chystáme on-line workshop pro odpovědi na dodatečné otázky, diskuzi a dovysvětlení témat, kterým jste plně neporozuměli.

Prezenční studium

Vždy osobně v Praze

Máme 2 formy studia, o kombinované formě zde. Doporučujeme prezenční studium, tedy vždy osobně u nás ve škole. Nejlépe udržíte pozornost. Formu studia volíte v přihlášce, lze ji měnit.

Kombinované studium

Jen 2 víkendy v Praze, zbytek on-line

Pokud vás tlačí čas, peníze nebo rodinné povinnosti zvolte kombinované studium. Teoretické přednášky sledujte on-line, do Prahy na 2 víkendy s praxí. Formu studia volíte v přihlášce, lze ji měnit.

Lektoři

MUDr. Ludmila Bendová

Legenda TČM v Česku a na Slovensku. Zakladatelka naší školy. Mezinárodně uznávaná terapeutka TČM. Expertka na diagnostiku z jazyka.

Mgr. Kristina Beranová

Absolventka naší školy a specialistka na čínské masáže tuina. Lektorka certifikovaného rekvalifikačního kurzu Sportovní masér.

Lucie Hostáková​

16 let praxe v tradiční čínské medicíně jako praktik se specializací na emoce, psychiku, akupunkturu a ušní akupunkturu. 

Bc. Aleš Kocián

Absolvent 1. školy tradiční čínské medicíny, specialista na pulzovou diagnostiku v systému Shen-Hammer a zkušený praktik TČM.

Ing. Iva Měsíčková

Vyučuje kauzistiku, vyšetření pacienta a vedení dokumentace. Vyhodnocuje ročníkové práce studentů a závěrečné testy.

Roman Řežáb
Roman Řežáb

Praktik TČM se specializací na tuinu.Expert i na taijiquan, jógu, dechová cvičení a meditace. Hledá nové pohledy na kvalitu života.

Mgr. G. Schwarzová

8 let praxe v akupunktuře. Absolventka „Advanced Oriental Medicine“ na Northern College of Acupuncture v Yorku.

MUDr. Z. Vančuříková

Dlouholetá praktička TČM a lékařka. Vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. 

A další lektoři naší školy...

Termíny

1. seminář

18.–22. 9. 2024

2. seminář

29. 1. – 2. 2. 2025

+ 2 online vysílání otázek a odpovědí pro podporu a diskuzi

termíny upřesníme

Podmínky vstupu do 2. ročníku TČM

Na seminářích pracujeme s termíny a systémem tradiční čínské medicíny. Než začnete docházet na pokročilé semináře, zjistěte, zda máte za sebou základní stupně studia na naší škole nebo obdobné znalosti z jiných škol.

Podmínky ukončení 2. ročníku TČM

Studium na naší škole vyžaduje vysoké nasazení. Pokud chcete získat certifikát o absolvování studia, je potřeba splnit několik podmínek:

Cena

19 200 Kč

Přihláška

Do 2. ročníku TČM můžete vstoupit po absolvování 1. ročníku TČM. Současně s přihláškou do 2. ročníku můžete zvolit první stupeň specializace. (Buď Tuina 1 nebo Fytoterapie 1. Pokud dáte obě specializace najednou, zkontrolujte, zda se termíny seminářů nekryjí.)

Důležité:
Závazná přihláška ● Do 3 pracovních dnů pošleme údaje k platbě ● Platba jen převodem na účet ● Rozložení úhrady studia na více dílčích plateb možné, označte v přihlášce ● V přihlášce vyberte části studia, na které se hlásíte
Položky označené hvězdičkou * vyplňte.