Profesionální studium TČM

3. ročník TČM

Pokračujte v poznávání tradiční čínské medicíny a naučte se zavádět diagnostické postupy do praxe.

Zlepšíte se v diagnostických metodách. Využijete syndromologii v praxi. Poznáte specifika v diagnostice a terapii v různých fázích života. Zavedete principy z děl Shanhanlun, Wenrelun a přístupu Sanjiao do praxe.

Pokročilá praxe v diagnostice

Zlepšete se v diagnostických metodách TČM – dotazováním, pohmatem, pulsu a jazyka. Zaveďte diagnostiku úspěšně do terapeutické praxe.
Více příkladů, více praxe, složitější případy z praxe. Díky tomu zlepšíte své dosavadní dovednosti a získáte větší jistotu v odběru informací. Na výstupy z diagnostiky navážeme návrhem terapeutického postupu, provážeme se syndromologií.

Syndromologie v praxi

Využijte klíčovou znalost syndromů v terapeutické práci. Zaveďte znalosti syndromologie do své každodenní praxe.
Na konkrétních případech z praxe uvidíte, jak uchopit syndromologii a zavést ji do terapeutické úvahy. Díky těmto případům budete schopni snáze integrovat syndromologii do svých terapeutických postupů

Specifický přístup podle životních fází

Zjistěte, jak v diagnostice a terapii přistupovat k lidem individuálně s ohledem na věk nebo pohlaví. Přizpůsobte svůj přístup podle individuálních potřeb svých klientů.

Člověk během svého života prochází životními fázemi, v každé vyžaduje specifické potřeby, je náchylný k určitým obtížím. Naučíte se, jak ve svých terapeutických úvahách přistupovat k miminku, adolescentovi, ženě, která chce počít dítě, nebo seniorovi, který touží prožít svůj život dobré kondici.

Poznání chladu a horka

Zjistěte, jak prostupují škodliviny chlad a horko tělem a přizpůsobte terapii jednotlivým fázím vývoje nemoci. Předcházejte zhoršování obtíží nebo nemocím předcházejte.

Naučíte se

  • jak postupuje chlad šesti oddíly a horko čtyřmi vrstvami
  • které oddíly a vrstvy to jsou
  • které obtíže a symptomy jsou typické pro napadení určitého oddílu nebo vrstvy
  • jak terapeuticky obtíže řešit
  • jak předcházet průniku do dalších oddílů nebo vrstev
  • jak předcházet napadením chladu a teplé horkosti

Principy z klasických děl a přístupů do praxe

Nahlédněte do klasiků čínské medicíny a odhalte moudrost ze starodávných spisů, která je platná dodnes. Poznejte hodnotu ověřených přístupů klasické čínské medicíny a zaveďte jejich principy do diagnostické a terapeutické praxe.

Shanhanlun
Pojednání o zranění chladem

Dílo popisuje různá stadia nemoci, která je způsobená napadením chladným patogenem, známé jako prostup chladu šesti oddíly. Popisuje symptomy a klinické obrazy, které jsou charakteristické pro každý z těchto oddílů. Poskytuje podrobné návody na použití bylinných receptů pro léčbu nemocí v jednotlivých stádiích.
Naučte se diagnostikovat a přizpůsobit terapii s ohledem na postupování nemoci z chladu šesti oddíly.

Wenrelun
Pojednání o teplé horkosti

Dílo se zaměřuje na nemoci způsobené teplem. Tyto nemoci se často spojují s epidemiologickými a infekčními chorobami, které se šíří rychle a mají tendenci poškodit tělo do hloubky. Rozděluje průběh nemocí způsobených teplem do čtyř vrstev. Poskytuje podrobný popis symptomů pro každou vrstvu, což umožňuje přesně určit, ve které fázi se nemoc nachází. Nabízí konkrétní bylinné recepty pro léčbu různých fází nemocí.
Naučte se diagnostikovat a přizpůsobit terapii s ohledem na postupování nemoci z tepla čtyřmi vrstvami.

Sanjiao
teorie Tří zářičů

Sanjiao je systém, který reguluje pohyb a distribuci čchi a tělesných tekutin v těle. Hraje klíčovou roli v metabolických procesech a udržování rovnováhy mezi různými orgány a tkáněmi.
Naučte se rozlišit obtíže v jednotlivých zářičích a přizpůsobte terapii.

2 × 5 dnů = 10 dnů

Dva pětidenní bloky s odstupy

3. ročník TČM jsou dva pětidenní bloky oddělené výrazným časovým odstupem. Vždy středa až pátek teoretické semináře, víkendy praxe. Termíny letošního běhu 3. ročníku TČM jsou zde dole na stránce.

+ 2 on-line webináře

Dvě on-line vysílání pro dotazy a podporu

Po každém pětidenním bloku seminářů a praxe chystáme on-line workshop pro odpovědi na dodatečné otázky, diskuzi a dovysvětlení témat, kterým jste plně neporozuměli.

Prezenční studium

Vždy osobně v Praze

Máme 2 formy studia, o kombinované formě zde. Doporučujeme prezenční studium, tedy vždy osobně u nás ve škole. Nejlépe udržíte pozornost. Formu studia volíte v přihlášce, lze ji měnit.

Kombinované studium

Jen 2 víkendy v Praze, zbytek on-line

Pokud vás tlačí čas, peníze nebo rodinné povinnosti zvolte kombinované studium. Teoretické přednášky sledujte on-line, do Prahy na 2 víkendy s praxí. Formu studia volíte v přihlášce, lze ji měnit.

Termíny

1. seminář

9.–13. 10. 2024

2. seminář

12.–16. 2. 2025

+ 2 online vysílání otázek a odpovědí pro podporu a diskuzi

termíny upřesníme

Podmínky vstupu do 3. ročníku TČM

Na seminářích navazujeme na učivo probírané v předchozích ročnících studia TČM. Než začnete docházet na pokročilé semináře, zjistěte, zda máte za sebou základní stupně studia na naší škole nebo obdobné znalosti z jiných škol.

Podmínky ukončení 3. ročníku TČM

Studium na naší škole vyžaduje vysoké nasazení. Pokud chcete získat certifikát o absolvování studia, je potřeba splnit několik podmínek:

Cena

19 200 Kč

Položky označené hvězdičkou * vyplňte.